Datum: 2024-07-25
Ressugen --> London för pennsamlare!?
kontakt
Search

Om sidan

Syfte

Sidan har tillkommit som ett sätt för mig att fokusera och i viss mån dokumentera mitt samlande samt sprida information till andra intresserade. En förhoppning är att jag även skall nå ut till andra som kanske inte har något intresse av att samla men som söker information om vad de råkar ha hemma efter tidigare generationer.

Jag hoppas även att kunna få nya kontakter så att jag kan utöka och förädla mina egna samlingar. Jag hoppas därför att även den som inte har något annat intresse av pennorna än att avyttra dem i någon form skall känna att de kan ta kontakt och få rak och ärlig hjälp även med detta här.

Alla pennor som avbildas på sidorna är mina egna.

Validering

Jag har ansträngt mig för att sidan skall vara läsbar för så många som möjligt. Sidan är skriven så att den validerar enligt strikt xhtml 1.0 standard i så stor utsträckning som möjligt. Detta har inte gått att genomföra fullt ut utan det är fortfarande sidor som inte klarar de kraven. Detta beror i de flesta fall på att jag använder material och funktionalitet från andra källor (alltså inte egenutvecklat). Källkoden är uppbyggd med "Cascading style sheets" och den css som används för sidlayouten validerar enligt w3c standard på alla sidor. Vad som gäller för den aktuella sidan anges via symbolinformationen i "footern":

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

Browsers

Tyvärr är det så även när sidorna uppfyller gällande standarder så kommer de att se ut på aningen olika sätt i olika browsers. Detta beror delvis på kända och okända "buggar" i olika versioner av de olika internetläsarna och delvis på att de tolkar "standarden" på lite olika sätt. Jag har försökt att handjustera koden så att resultatet skall vara acceptabelt för de allra flesta. Jag har möjlighet att granska sidan i Internet Explorer v.6, Opera v7.54 och Firefox v1.01 alla dessa på Windows XP maskiner. Jag vore tacksam om problem med hur sidan fungerar och ser ut rapporteras så att jag kan försöka korrigera till kommande uppdateringar. Mer än 80% av besökarna använder Internet Explorer så det är vad jag i första hand testar sidan mot.

Länkbyte och banners

Länksidans primära uppgift är att ge pekare till mer information på nätet och att anknyta till både det svenska och internationella pennsamfundet. Den sekundära uppgiften är naturligtvis att sprida information om sidan. Om ni länkar direkt till sidan vore jag tacksam om ni meddelar mig så att jag kan länka tillbaka till er sida. Jag återlänkar alla som länkar till mig såvida er sida inte innehåller material jag finner stötande eller utrycker kontroversiella åsikter jag inte delar. På samma sätt meddelar jag alla jag länkar till.

Jag har några enkla länkexempel här nedan:

Textlänk

En textlänk ser ut så här:
www.reservoarpennor.se

HTML-koden är som följer:

Bildlänk

En bildlänk ser ut så här:


RESERVOARPENNOR.se

HTML-koden är som följer:

Kombinerad bild och textlänk

En kombinerad bild och text länk länk ser ut så här:


Reservoarpennor.se
www.reservoarpennor.se

HTML-koden är som följer:

Copyright

Allt material (text, bild, grafiska element) på sidan är copyright P. Strand om ej annat angivits. Material får endast laddas ned och användas för privat bruk. Varunamn som används i beskrivningen av enskilda pennor eller reservoarpennans historia är i förekommande fall registrerade varunamn och skyddade under lag.

Vill du använda material från webbplatsen, skicka en epost och fråga!

Tack och tillkännagivanden

Den översta nivån av navigeringsmenyn är en mycket lätt modiferad variant av "Sliding Doors of CSS" exemplet av Douglas Bowman från A list apart.

Tack till David Ericsson, Computational Electromagnetics på CTH för tips och hjälp med hackandet.

Under sommaren 2005 har jag jobbat en hel del på den underliggande koden för sajten och även om jag inte hunnit med att uppdatera innehållet i någon högre utsträckning är hela navigationsdelen omskriven, några nya funktioner har tillkommit och mer kommer att komma vad det lider. En del av motiveringen till det arbetet har varit att försöka lösa FOUC - Flash Of Unstyled Contents problemet som så har retat min käre far. Varmt tack till Olle Hjort som visade mig på lösningen för detta irriterande problem. Ett annat motiv var att jag behövde göra om navigeringen så att den kan hantera flera språk på ett någorlunda lättanvändbart sätt. Jag tror mig ha löst de flesta problemen med det och kommer att börja översätta innehållet till engelska.