Datum: 2018-11-17
Pennshoppen --> Private Reserve Bläck - 85:-/flaska inkl. moms
kontakt
Search

Några exempel på svensk tillverkning

Några av de pennor som vi tror har blivit producerade i Sverige är listade i tabellen nedan. Har Ni någon information om flera tillverkare så vore det naturligtvis väldigt intressant att få med dem i förteckningen också!

Varunamn Ort Tillverkare
Aurora Göteborg Tryggve Aune (Aune Industrier)
Gazell Ljungby Gustaf Ericsson
Pennett Strömstad Svenska Reservoarpennfabriken AB
PENOL Stockholm AB Stockholms Pennfabrik
Runa Strömstad Svenska Reservoarpennfabriken AB
Scribo Strömstad Svenska Reservoarpennfabriken AB
Zoltan Sundsvall Ingvar Nord

Aurora

Aurora pennan tillverkades av Tryggve Aune i Göteborg. Tillverkningen startade någon gång under 1944, möjligen 1945. Aune var ursprungligen från nord Norge men bodde och verkade i Köpenhamn och var även gift med en danska. Han kom till Sverige och Strömstad i slutet av 1942 för att flytta ner till Göteborg i början av 1944. Huruvida han var inblandad i Svenska Reservoarpennfabrikens etablering i Strömstad är mera osäkert. Han kan dock ha kommit i kontakt med dansk penntillverkning (Penol) under sin tid i Köpenhamn. Man använde en förenklad variant av Parkers Vacumatic filler i Aurora pennan där man låter själva gummisäcken ge den återförande funktionen som fjädern i vacumatic pumpen ger. Låsringen har i stort sett samma dimension och gängning som den på en vacumatic maxima och ett vacumatic verktyg kan användas för reparationer. Plasten i pennan verkar ha blivit skör med åren och man bör vara försöiktigt så man inte spränger den när man arbetar på dem.

Aurorapenna med pump
En Aurora i grått med dekorerat band. Inga modellnummer är kända men pennan finns även i svart och vinrött med både ett enkelt och dubbelt tunt hattband. Pumpmekanismen är en förenklad vacumaticpump där en vanlig rak gummisäck (resterna av den syns i bilden) är fäst kring en en bricka som trycker fast säcken mot en avfasning inuti pennan. Kägelstaven i genomskinlig plast löper genom brickan och upp genom låsringen. Pennan fylls genom att man pumpar med staven som på en Parker Vac. Återgången av staven sker genom säckens elasticitiet. Hattbandet är påfallande likt band som använts av bland annat av engelska Wyvern.

AB Svenska Reservoirpennfabriken - Runa, Scribo och Pennett

Ernst Lundén (ev Lundin) startade firman AB Svenska Reservoarpennfabriken i Strömstad 1942, mitt under 2:a världskriget, och drev verksamheten tillsammans med platschefen Yngve Eliasson. Fabriken låg från början på industriområdet Myren. 1943 startade den egentliga fabrikationen och ett år senare fick företaget sin första stororder. Under de första åren hade företaget ett 20-tal anställda, ett antal som kom att öka efterhand. Lönsamheten var, trots höga material- och personalkostnader, god och fabrikationen flyttade till ett eget nybygge på Trädgårdsgatan på Myren. Pennorna kostade då 17-18 kronor att tillverka medan priset över disk var 48-60 kronor och arbetarnas löner låg kring 2,50 kr/timmen. Den nya fabriken hade fyra avdelningar; maskinhall, hopmonteringsrum, torkanläggning och kontor. I kontoret gjordes dubbel kontroll och skrivprov för varje penna som lämnade fabriken. Idag finns andra verksamheter i lokalerna.

Pennfabrikationen var ett handarbete från början till slut och man arbetade både i ebonit och celluloid. Man stansade även sina egna guldstift, ett teknikkunnande man lärt sig i Göteborg. De flesta modellerna hade 14 karats guldspets, dessa är i regel märkta med både S.R.F samt Bolidenguld och är ofta märkta med modellbeteckningen. Man hävdade att man var den enda i tillverkaren i landet som helt tillverkade pennornas alla detaljer och inte bara monterade ihop lösa delar. Förutom modellen Runa tillverkade företaget Scribopennan och den enklare modellen, Pennett. Kvaliteten på både plastmaterial och mekanism är förhållandevis hög.

Företaget fick ett kort liv, redan i början av 1950-talet blev konkurrensen för hård, bl.a. från de nya kulspetspennornaoch företaget gick i konkurs.

Pennett
Pennettmodellen ovan verkar vara klart inspirerad av Sheaffer Balance pennorna men har en effektiv pistongmekanism.

källor:
Strömstads Museums arkiv, Lars-Erik Hammar
Bo Rask (Strömstad-kännare)
Tidningen Bohuslänningen, 29 april 1997

Gazell

Gazell pennan tillverkades i Ljungby under 40-talet och förmodligen även en bit in på 50-talet. Verksamheten startades och drevs av en Gustaf Ericsson. Under kriget var större delen av produktionen i ebonit (från Trelleborg). När importmarknaden åter öppnades efter kriget började man importera färgade celluloidstavar från bland annat Tyskland. En del vackra modeller i marmorerade mönster har tillverkats. Under tiden 1946-1949 var Knud Burchardt driftschef på fabriken. Burchardt förde med sig ett gediget branschkunnande från sin tid på PENOL fabriken i Danmark där han kom in i pennbranschen som PENOLs första lärling. Det finns en del som tyder på att han åtminstone indirekt var inblandad i uppstarten av penntillverkningen i Göteborg.

Gzell
En Gazellpenna i svart celluloid med huv med guldfärgat nät. Gazellpennorna verkar inte ha haft några modellbeteckningar utan skaftet är enbart märkt "Gazell Made in Sweden" med en gasell på språng. Skrivspetsen har typiskt en tvåradig inskription Gazell och under det 14kt.

Zoltan

Om Zoltanpennan vet vi inte mycket annat än att den tillverkades i Sundsvall från ca 1948 av AB Ingvar Nord. Mer material om företaget (som fanns kvar till åtminstone 1993) och dess tillverkning emottages med tacksamhet.

Zoltanpennan i silverrandigt mönster
En Zoltanpenna gråsvartrandigt mönster. Pennan är förmodligen från sent 40-tal tidigt 50-tal och har en hel del designdetaljer gemensamt med de stora från den tiden: Hatt och clipsdesign tar en del inspiration från Waterman.